Aktualności

Akcja Samorządu Uczniowskiego

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim

Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę zniczy, które zostaną zapalone na grobach nauczycieli, pracowników szkoły jaki i również na grobach poległych bohaterów I i II wojny światowej.
Znicze składamy do pudełka oznaczonego napisem AKCJA ZNICZ
Znicze przynosimy od 18 do 27 października.

Podobne artykuły

Skomentuj