Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Opiekun Samorządu uczniowskiego;- p. Maria Portka- Nowak

przewodnicząca S. U. – Majka Dziura

z- ca przewodniczącej- Szymon Szyńcowicz

sekretarz- Julia Gębka

skarbnik- Jakub Gajda