Aktualności

„Mistrz Pięknego Czytania”

„Przy pomocy książek wielu staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole”. Jan Amos Komeński

W dniu 16 maja w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania „Mistrz Pięknego Czytania” dla uczniów klas 1-3.
Celem konkursu była promocja czytelnictwa budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową, kształtowanie umiejętności pięknego czytania, umiejętności interpretacyjnych i aktorskich, rozwijanie dbałości o piękno języka polskiego.

Ocenie podlegała płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.
W konkursie wzięło udział 11 uczniów klas I- III którzy zostali wyłonieni w eliminacjach klasowych i  przygotowani po opieką wychowawczyń: Agaty Zegan, Anny Wojas i Urszuli Wierzby.

Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Szkoły Danuta Gajos- przewodnicząca, członkowie: Agata Zegan,  Anna Wojas, Urszula Wierzba wybrała „Mistrzów  i Wicemistrzów Pięknego Czytania” z każdej klasy.
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody (oczywiście książkowe) z rąk Dyrektor szkoły Danuty Gajos.

Gratulujemy zwycięzcom, zaś wszystkich miłośników czytania zapraszamy za rok.
Koordynatorem Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania była Agata Zegan

WYNIKI KONKURSU
Klasa I
Mistrzyni Pięknego Czytania- Emilia Szmer
Wicemistrzyni  Pięknego Czytania- Maja Zyguła
Wicemistrzyni Pięknego Czytania- Amelia Szmer

Klasa II
Mistrzyni Pięknego Czytania – Nikola Kwiatkowska
Mistrz Pięknego Czytania- Marcel Wywiał
Wicemistrzyni Pięknego Czytania- Zofia Zegan
Wicemistrz Pięknego Czytania- Dawid Sęk
II miejsce w konkursie pięknego czytania- Kinga Szyniec
Klasa III
Mistrz Pięknego Czytania- Mikołaj Kozera
Wicemistrz Pięknego Czytania- Wiktor Szot
Wicemistrz Pięknego Czytania- Kacper Ptak

Podobne artykuły

Skomentuj