Aktualności

Zielony tydzień w naszej szkole

W ramach nawiązanej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Miechowie nasza szkoła włączyła się do realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Wraz z panią Marzeną Wiejak doradcą ds. klimatu i środowiska na początku maja uczniowie kl.0-V zasadzili wokół naszej szkoły sadzonki drzew- świerki i buki, które otrzymaliśmy podczas  I Małopolskiego Dnia dla Klimatu w Powiecie Miechowskim organizowanego pod hasłem #drzewodlaklimatu. Chętne dzieci zabrały również sadzonki drzew do domu

 Pani Marzena podczas prelekcji uświadomiła uczniom, że drzewa są niezmiernie ważnym sprzymierzeńcem człowieka w walce o „zdrowy” klimat – gromadzą wodę, oczyszczają powietrze z gazów i pyłów, tworzą naturalną barierę dla wiatru i hałasu, wpływają korzystnie na nasze samopoczucie. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Warto  otaczać się drzewami – dla zdrowia własnego, przyszłych pokoleń i naszej planety. 

Kolejne spotkanie w ramach projektu -eko Małopolska dla Klimatu podczas Małopolskiego Zielonego Tygodnia pod hasłem „Zmiany klimatu w owadzim świecie” odbyło się 03 czerwca. Tym razem uczniowie  kl.0-III pod okiem ekodoradcy Pani Marzeny Wiejak przystąpili do budowania domków dla owadów.  Działania praktyczne uczniów poprzedzone były wykładem na temat znaczenia owadów dla klimatu i środowiska. Intensywne rolnictwo i ocieplający się klimat wpływają na zmniejszenie się populacji owadów. Spadek liczby i różnorodności owadów, to poważny problem w kontekście zmian klimatu. „Owady łączą wszystko razem” – powiedział Wagner. „Gdyby owady zniknęły z planety, zasadniczo życie, jakie znamy, skończyłoby się. Nie byłoby produkcji rolnej. Nie byłoby ptaków. Byłoby mało żywności produkowanej na lądzie. Stracilibyśmy wiele naszych owoców i plonów rolnych”.

Po wykonaniu domków dla owadów nadszedł czas na komponowanie nasion i założenie na terenie szkolnym Kwietnej Łąki. Każde dziecko otrzymało również nasionka do zasiania  w swoim własnym domu.

W ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” który realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starosta Powiatu Miechowskiego przekazał dla naszej szkoły 47 koszy do segregacji odpadów wraz z zapasem worków na śmieci oraz etykietami oznaczenia frakcji odpadu.

Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Miechowie oraz doradcy ds. klimatu i środowiska Pani Marzenie Wiejak za współpracę .

Koordynatorami projektu w szkole są  Agata Zegan i Anna Wojas

Podobne artykuły

Skomentuj