Aktualności

Dzień Ziemi cz.II

Realizując ogólnopolski projekt „Z ekologią na Ty„, uczniowie kl.0-I pod kierunkiem wychowawczyń p. Anny Wojas i Agaty Zegan również aktywnie włączyli się w obchody Dnia Ziemi.

Klasa I przygotowała krótką inscenizację pt. ” Kto ma olej w głowie„, propagującą ekologiczne postawy. Odbyły się również konkursy z tej okazji.

Konkurs recytatorski „Z przyrodą w tle” gdzie najmłodsi uczniowie po raz pierwszy prezentowali swoje umiejętności recytatorskie przed całą społecznością szkolną. Celem konkursu była popularyzacja poezji. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy zanieczyszczania środowiska, ochronę przyrody oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów Ziemi jak również przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Kolejny konkurs polegał na wykorzystaniu materiałów odpadowych i stworzenie z nich „Eko -zabawek”.    Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska, uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, rozbudzanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych.

Największe emocje wzbudził konkurs „Eko mody”. Stroje z gazet, folii bąbelkowej, tektury, butelek, zakrętek a nawet starych płyt CD, zaprezentowali mali kreatorzy mody. Ubrania wykonane zostały przede wszystkim z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Wszyscy uczniowie  zostali nagrodzeni za aktywny udział w obchodach z okazji Święta Ziemi. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci i rodziców.

Podobne artykuły

Skomentuj