Aktualności

UWAGA! OGŁASZAMY KONKURS!

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

  „ JAN PAWEŁ II – PATRON MOJEJ RODZINY”

  1. Cele:

Pogłębienie wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II.

Promowanie wartości rodzinnych, o których nauczał Jan Paweł II.

Integrowanie społeczności szkolnej wokół wartości płynących z nauczania papieża.

Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni plastycznej.

  • Kategoria wiekowa:

I kategoria wiekowa: klasy I- III

II kategoria wiekowa : klasy IV-VIII

  • Format pracy:   A4
  • Technika:

– mieszana ( np. rysunek pastelami i wycinanka, kolaż )

 Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie samodzielnie  pracy zgodnie z   tematem i w wybranej technice plastycznej. Ponadto na odwrocie pracy  należy zamieścić dane autora: imię i nazwisko oraz klasa .

Termin składania prac do 11 października 2021r.

Kryteria oceny prac:

– samodzielne wykonanie pracy,

-sposób, pomysł przedstawienia rodziny i wartości rodzinnych

-kreatywna interpretacja tematu,

-estetyka prac oraz ogólny wyraz artystyczny

Podobne artykuły

Skomentuj