Aktualności

Średniowieczne miasto- pomysł na ciekawą lekcję historii

W ramach lekcji historii z panią Moniką Wojtyrą, klasa V miała za zadanie wykonać makiety średniowiecznych grodów.

Głównym celem zadania było zachęcenie do pogłębiania wiedzy z zakresu historii Polski wczesnego średniowiecza, promowanie zdolności manualnych
i wyobraźni oraz włączenie rodziców do wspólnej, twórczej pracy. Na lekcji historii omówione zostały funkcje, znaczenie oraz zajęcia ludzi zamieszkujących średniowieczne grody i podgrodzia.

Uczniowie we współpracy z rodzicami, po zdobyciu niezbędnej wiedzy wykonali makiety w domu, wykorzystując kartony, patyki, farby, liście, plastelinę i dużo wyobraźni. Makiety wykonane zostały nie tylko pomysłowo i estetycznie, lecz również zgodnie z prawdą historyczną.

Serdecznie dziękuję Rodzicom za wsparcie uczniów w realizacji zadania.

Podobne artykuły

Skomentuj