Aktualności

Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, pełen marzeń, oczekiwań i niewiadomych. Ten dzień rozpoczął się już tradycyjnie Mszą Świętą sprawowaną w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Książu Małym, którą sprawował proboszcz tutejszej parafii ks. Piotr Figarski.
Następnie uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Gajos.
W swoim przemówieniu zwróciła się najpierw do uczniów, życząc im żeby budowali w szkole swoje pasje, zdolności i przyjaźnie, aby w jej murach poznawali samych siebie, odkrywali talenty i zdobywali wiedzę.
Nauczycielom życzyła radości z wykonywanej pracy, sukcesów oraz aby byli źródłem wiedzy, wsparciem
i autorytetami dla swoich wychowanków.

Rodzicom natomiast radości ze swoich pociech, dumy z ich sukcesów nawet tych najmniejszych oraz żeby byli zawsze blisko swoich dzieci.

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła przydział klas i czynności, oraz pogratulowała nauczycielom i już nieobecnym absolwentom najwyższych w gminie, powiecie a nawet województwie wyników egzaminu ósmoklasisty. Ponieważ wyniki z języka polskiego: 68%, matematyki: 68% i języka angielskiego: 71%  to powód do dumy.

Ostatnim punktem dnia, było spotkanie uczniów z wychowawcami i pierwsze rozmowy powakacyjne.

Podobne artykuły

Skomentuj