Aktualności

Z ekologią na Ty

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego  „Z ekologią na Ty”.

Projekt objęty jest  patronatem przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 ( Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).

Uczniowie kl.0 -1 realizują zadania związane z ekologią podzielone na 5 modułów.

Realizację naszych eko zadań/wyzwań będziemy na bieżąco umieszczać na stronie internetowej szkoły.

Projekt realizowany jest w terminie od 20 września 2021 do 13 maja 2022.

Koordynatorem projektu w szkole jest p. Agata Zegan

Podobne artykuły

Skomentuj