Aktualności

Pierwszy dzień półkolonii

Rozpoczęła się półkolonia w Szkole Podstawowej w Książu Małym  dla chętnych dzieci, które  lubią  dobrą zabawę,  konkursy sportowe  oraz wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

W pierwszym dniu uczestnicy podzielili się na 3 grupy, nad którymi opiekę  sprawują nauczyciele szkoły, tj. Bożena Janus. Edyta Ratuch oraz Maria Portka -Nowak.  Po zapoznaniu się z obowiązującymi regulaminami rozpoczęła się przednia zabawa.

Pierwszą zabawą, której nie znały wszystkie dzieci,  była zabawa w „ podchody”.
Dostarczyła ona dzieciom dużo radości, pokazała jak ważna jest praca zespołowa. Znalezione  zadania  wspólnie rozwiązywali, odgadywali zagadki i wykonywali zadania praktyczne. Najzabawniejszy był np.  „opatrunek rannego”.

Kolejno królowały warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe  oraz  zajęcia  muzyczno – taneczne.

Turnus będzie trwał do 11 lipca, na dzieci czekają atrakcyjne wycieczki i mnóstwo wspólnej zabawy.

Podobne artykuły

Skomentuj