Komunikaty

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego

„Totus Tuus – cały Twój Maryjo”

„Każdy z Was młodzi przyjaciele ma w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które należy wykonać i wypełnić, nie wolno zdezerterować”.

                                                                                                                                      Jan Paweł II

     Organizator:

      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Książu Małym

Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona naszej szkoły –  Świętego Jana Pawła II.
 Ma on na celu przypomnienie postaci Wielkiego Polaka-  św. Jana Pawła II.

Konkurs jest organizowany każdego roku w październiku na pamiątkę wyborów papieża -Polaka.

Cele konkursu:

– pogłębianie zainteresowania dzieci osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II, –

–  propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią Jana Pawła II jako

   autorytetu moralnego współczesnego świata;

– inspirowanie dzieci do aktywności twórczej,

– popularyzowanie wiedzy o papieżu  Janie Pawle II   wśród dzieci i młodzieży,

– stworzenie uczniom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń inspirowanych życiem    

    i nauką św. Jana Pawła II,

– kształtowanie umiejętności samodoskonalenia i prezentacji własnych przemyśleń,

              – doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich,

 – promowanie młodych talentów.

Adresaci konkursu:

– uczniowie szkół podstawowych powiatu miechowskiego.

Zasady uczestnictwa:

 • KONKURS PLASTYCZNY – „ Jan Paweł II –  waŻne wydarzenie z życia wielkiego Rodaka” – PLAKAT
 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem:

                „Jan Paweł II – ważne wydarzenie z życia Wielkiego Rodaka” – PLAKAT.

 • Format prac:  A3.
 • Technika wykonania – dowolna: malarstwo, rysunek, techniki mieszane (oprócz prac przestrzennych).
 • Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 • Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 • Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Do każdej pracy powinny być dołączone: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres, klasa, dane szkoły.
 • Termin nadsyłania prac do 08.10.2021 r. na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Książu Małym

Książ Mały 59,   32-210 Książ Wielki

 • Kryteria oceny:
 1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych:

I grupa: kl. I-III

II grupa: kl. IV-VIII

 • Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę:

– zgodność z tematyką konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– walory artystyczne,

– samodzielność wykonania pracy.

 • Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 • Nagrody:
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 19 października 2021 r.   w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Książu Małym.
 • Uwagi organizacyjne:
 • Bliższych informacji na temat konkursu można zasięgać pod numerem telefonu szkoły: 41 -3838189
 • KONKURS LITERACKI –  opowiadanie na temat: „Totus Tuus – cały Twój Maryjo”.
 • KONKURS  WIEDZY  – najważniejsze wydarzenia z życia  Jana Pawła II
 1. Uwzględniając ważne wydarzenia z życia Jana Pawła II należy napisać  opowiadanie na temat oddania się  pod opiekę Matki Bożej – „Totus Tuus – cały Twój Maryjo”. 
 2. Na konkurs można nadsyłać prace tylko w formie wydruku komputerowego.
 3. Objętość pracy maksymalnie dwie strony tekstu formatu A4.
 4. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę.
 5. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane

 i w sposób oczywisty będą nawiązywać do hasła konkursu „Totus Tuus – cały Twój Maryjo”.

 • Do każdej pracy powinny być dołączone: , imię i nazwisko autora, adres, klasa, dane szkoły.
 • Termin nadsyłania prac: do 08.10.2021 r. na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Książu Małym

Książ Mały 59,   32-210 Książ Wielki

 • Kryteria oceny:
 1. Prace zostaną ocenione w jednej grupie wiekowej:

kl. VI-VIII

 • Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę:

– zgodność z tematyką konkursu,

– oryginalność ujęcia tematu (kreatywność, wrażliwość i sposób emocjonalnego wyrazu),

– poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną,

– samodzielność wykonania pracy.

 • Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody              rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 • Nagrody:
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 19 października 2021 r.

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Książu Małym.

 • Uwagi organizacyjne:
 1. Bliższych informacji na temat konkursu można zasięgać pod numerem telefonu szkoły:

(41)3838189

METRYCZKA PRACY

(prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Tytuł pracy:                                 
Imię i nazwisko autora pracy:Klasa, kategoria:
Dokładny adres szkoły:Pieczątka szkoły:
Telefon,  fax, e-mail szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna pracy:      ………………………………………………………………..               (podpis opiekuna pracy)  
  Wyrażam zgodę na: Umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych adresowej organizatora, we wszelkich działaniach związanych  z Powiatowym Konkursem Plastyczno – Literackim pod hasłem: „ Totus Tuus – cały Twój Maryjo”Wykorzystanie przez organizatora moich prac do celów edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.   …………………………………………………….  

Podobne artykuły

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.